Podmioty wspierające samozatrudnienie
Lokalne Okienko Przedsiębiorczości PDF Drukuj Email

LOP to punkty funkcjonujące przy urzędach gmin i miast, najczęściej przy wydziałach odpowiedzialnych za rejestrowanie działalności gospodarczej. Ich Rola polega na udostępnieniu małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą podstawowych informacji na temat zakładania przedsiębiorstwa, jego prowadzenia, a także finansowania go ze źródeł budżetu państwa i środków pieniężnych Unii Europejskiej.

 
Agencja Rozwoju Pomorza PDF Drukuj Email

Jednym z głównych celów Agencji jest wspieranie przedsiębiorczości, jej działania polegają między innymi na wdrażaniu instrumentów finansowego wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, informowaniu oraz szkoleniu przedsiębiorców. Wdrażanie instrumentów finansowego wsparcia to głównie obsługa wniosków o udzielenie dotacji ze środków unijnych, przygotowywanie i podpisywanie umów o udzielenie dotacji oraz obsługa wniosków o wypłatę dotacji. Poza tym Agencja prowadzi badania sektora MSP, udziela konsultacji i informacji w zakresie możliwości i procedur wykorzystywania funduszy europejskich i pozaeuropejskich. Strona internetowa ARP: www.arp.gda.pl.

 
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości PDF Drukuj Email
Stowarzyszenie udziela wsparcia w zakresie przedsiębiorczości poprzez:
  • udzielanie pomocy osobom zamierzającym założyć przedsiębiorstwo prywatne,
  • prowadzenie działalności pożyczkowej i poręczeniowej dla bezrobotnych rozpoczynających działalność oraz małych i średnich firm.
Więcej…