Idea projektu


PDF Drukuj Email

Ideą projektu jest wsparcie informacyjno doradcze mieszkańców Powiatu Malborskiego zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Zaprojektowanie przedsięwzięcia ukierunkowanego na tę właśnie dziedzinę spowodowane było w dużej mierze rosnącym zainteresowaniem dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które można otrzymać z Powiatowego Urzędu Pracy ze środków Funduszu Pracy oraz  PFRON. Założeniem Projektodawcy było zniwelowanie barier związanych w szczególności z brakiem informacji o korzyściach płynących z samozatrudnienia, możliwościach otrzymania pomocy finansowej czy przełamania strachu przed formalnościami i biurokracją. Liczymy, że podejmowane przez nas działania pomogą Państwu podjąć niezwykle ważną decyzję o założeniu własnej firmy.