Opłacalność działalności gospodarczej Drukuj

Opłacalność Działalności Gospodarczej

Pierwszym etapem procesu przedsiębiorczości jest dobry, najlepiej nowatorski pomysł, który jest impulsem do działania. Faza druga to pozyskanie środków umożliwiających urzeczywistnienie pomysłu. Ostatecznym celem jest uzyskanie korzyści z prowadzonej działalności. O skutecznej przedsiębiorczości można mówić wtedy, gdy osiągnięto pewne korzyści czy to w postaci zysku, czy też innych wartości (np. niematerialnych). Na powyższe fazy przedsiębiorczości podmiotu ma stały wpływ jego otoczenie, a mówiąc ogólnie ? warunki społeczno-gospodarcze kraju. Powoduje to działanie w warunkach niepewności i ryzyka. Takie czynniki, jak: zmiana potrzeb i preferencji klientów, rosnąca konkurencja czy też postęp w zakresie produktów i technologii oraz dostęp do informacji będą miały stały wpływ na naszą firmę ? wymuszą wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa lub w jego ofercie. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, ponieważ od tych zmian może zależeć sukces firmy i jej późniejsze zyski.


Biznes plan

Planując rozpoczęcie działalności gospodarczej nieodzowne jest oszacowanie przychodów, kosztów i  potencjalnych zysków, ponieważ te ostatnie muszą prędzej czy później zaistnieć, by prowadzenie własnej firmy miało sens.  Podstawą dobrego funkcjonowania firmy jest biznes plan, który jest miejscem na analizę otoczenia, w którym firma ma działać, na zaplanowanie sprawnego działania i rozwoju przedsiębiorstwa. Warto zainwestować swój czas na stworzenie takiego zarysu biznesu, ponieważ niejednokrotnie otwiera on oczy na całe przedsięwzięcie ? nasz pomysł przestaje istnieć tylko w naszej głowie, przeistacza się w liczby i wnioski płynące z analiz, a to pozwala realniej ocenić nasze szanse na danym rynku. Czasami wydaje się, że mając świetny pomysł wszystko nam się uda, nie oglądamy się na koszty, nie analizujemy konkurencji, nie posiadamy środków pozwalających zachować  płynność finansową w pierwszych miesiącach aktywności firmy. A to nie wróży dobrze naszemu projektowi, który być może potrzebowałby lepszego finansowania, szukania oszczędności w kosztach, zaplanowania strategii marketingowej, intensywniejszej promocji lub ostatecznie zupełnej rezygnacji z niego, gdyż jest zwyczajnie nieopłacalny.


Analiza rynku

Istotną kwestią dotyczącą popytu na nasz produkt czy usługę jest analiza potrzeb klientów. Zrozumienie potrzeby to punkt wyjścia, dopiero potem powinniśmy skupić się na produkcie zaspokajającym te pragnienia. Kiedy już zdefiniujemy nasz produkt, przejdźmy do pozostałych analiz. Musimy określić, jaka grupa odbiorców jest dla nas grupą docelową, czy można ją podzielić na mniejsze podgrupy. Trzeba także zdecydować, według jakich kryteriów dokonamy charakterystyki odbiorców, którzy będą dokonywać w miarę stałych zakupów.  Konieczne jest również sprawdzenie, w jaki sposób dociera reklama do naszej grupy docelowej ? pomoże nam to wybrać jej rodzaj, a następnie sposób dystrybucji i promocji firmy.


Strategia firmy

Strategia określa długofalową perspektywę działania podmiotu gospodarczego i jego przewidywane relacje z otoczeniem. Opracowanie strategii działania firmy kończy się wyborem kluczowych obszarów, w którym określa się cele długo i krótkoterminowe. Na przykład: można skoncentrować swoje działania na takich obszarach jak cena, różnorodność produktowa czy maksymalizacja satysfakcji klienta.


Cztery podstawowe funkcje biznesu

Pierwsza to stworzenie strategii, wprowadzenie jej w życie oraz pilnowanie realizacji planów. Druga funkcja to codzienne zarządzanie własnym biznesem, na przykład: pilnowanie płatności, korespondencja, prowadzenie księgowości, rekrutacja, składanie zamówień. Kolejne zadanie jest związane ze sprzedażą i marketingiem ? polega na budowaniu dobrych relacji z klientami i poszukiwaniu ścieżek dotarcia do nich. Ostatnia z nich to po prostu dostarczanie produktu lub usługi nabywcy. Każdy właściciel firmy musi wypełniać powyższe obowiązki, aby mogła ona dobrze funkcjonować ? to dbanie o własny interes, to jedyna droga do osiągnięcia profitów z aktywności naszego przedsiębiorstwa.


A może znaleźć wspólnika?

 Założenie spółki umożliwia powiększenie bazy kapitałowej. Bardzo często koszty wynajmu lokalu, jego wyposażenie, reklama czy ubezpieczenie przekraczają możliwości finansowe jednej osoby. Stąd też wielu decyduje się na takie wyjście, które często ułatwia osiągnięcie sukcesu w biznesie. Nasz partner może posiadać umiejętności, które są przydatne w firmie, a których my sami nie posiadamy. Inną korzyścią wspólnego prowadzenia firmy jest możliwość zastępstwa w razie wyjazdu lub choroby. Wspólnik zadba o biznes zdecydowanie lepiej niż choćby najlepszy pracownik. Działając w spółce dzielimy się pracą, pomysłami i oczywiście zyskami. Co zrobić, aby nasz interes przynosił zyski? Po pierwsze dobrze go zaplanować, starać się przewidywać i obserwować otoczenie. Kontakt z doświadczonym przedsiębiorcą również zwiększy nasze szanse powodzenia. Może nam on podpowiedzieć, jakich błędów unikać na początku naszej działalności, jak się dobrze zareklamować, jak uzyskać kredyt.


Chińskie przysłowie mówi: ?Otworzyć sklep jest rzeczą łatwą, problem polega na tym, aby go zbyt szybko nie zamknąć?. Miejmy to na uwadze rozpoczynając przygodę w świecie biznesu.

 

 Szymon Piotrowski(Ekspert ds. przedsiębiorczości w projekcie pn. "Rzeka możliwości...")